Årskurs 1

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser, årskurs 1:

DM2573 Hållbarhet och medieteknik är obligatorisk för studenter antagna på CMETE.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 7,5
DM2601 Medieteknologi och interaktionsdesign 7,5 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 1,5 1,5
DM2678 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 4,0 0,5 0,5 0,5 0,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH1621 En snabb introduktion till Människa-datorinteraktion
Obligatorisk för studenter utan bakgrund i MDI
3,0 3,0
DM2573 Hållbarhet och medieteknik
Obligatorisk för civilingenjörsprogrammet i Medieteknik.
7,5 7,5

Inriktningar

Spår, fysisk interaktionsdesign (FID)

En av följande kurser ska väljas:

DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik, 7.5 hp

MF2023 Industridesign, 6 hp

MF2031 Avancerad prototyframtagning 6 hp

MF2092 Prototypframtagning 3,0 hp

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 61087 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 6,0
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60646 7,5 7,5
MF2023 Industridesign 60898 6,0 6,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 3,5 5,5
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 3,0 3,0
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 4,5 4,5
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 3,0 3,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 61025 7,5 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60639 7,5 7,5
DT2112 Talteknologi 60526 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60630 7,5 4,5 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 60640 7,5 3,8 3,7
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60628 7,5 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60634 7,5 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 60528 7,5 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60536 7,5 7,5

Spår, människa-datorinteraktion (IMHI)

Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna måste läsas):

DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2417 Interaktionsdesign för samarbete 60645 7,5 7,5
DM2578 Social Media Technologies 60636 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 3,0 3,0
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 3,0 3,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 60484 6,0 6,0
DM2583 Big data i medieteknik 60638 7,5 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 61025 7,5 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60639 7,5 7,5
DT2300 Ljud i interaktion 60641 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60630 7,5 4,5 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 60640 7,5 3,8 3,7
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60485 6,0 6,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60628 7,5 7,5
DM2077 Mediejuridik 61088 7,5 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60634 7,5 7,5

Spår, ljud, tal och musik (LTM)

Villkorligt valfria kurser (minst 15 hp måste läsas)

DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DT2212 Musikakustik 7,5 hp
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 hp
DT2nnn Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 7,5 hp
DT2xxx Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 9,0 hp

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2300 Ljud i interaktion 60641 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 3,0 3,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 7,5
DT2212 Musikakustik 60529 7,5 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 60528 7,5 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60536 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 3,0 3,0
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 4,5 4,5
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 3,0 3,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 7,5
DT2410 Audioteknik 7,5 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 61087 7,5 7,5
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 60627 7,5 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 61025 7,5 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60639 7,5 7,5
DT2112 Talteknologi 60526 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60630 7,5 4,5 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 60640 7,5 3,8 3,7
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60628 7,5 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60646 7,5 7,5
DM2077 Mediejuridik 61088 7,5 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60634 7,5 7,5
DM2582 Media Lab 60637 7,5 7,5

Spår, visuella medier (VLM)

Villkorligt valfria kurser (minst 15 hp måste läsas)

DD2257 Visualisering 7,5 hp
DD2470 Avancerade ämnen inom visualiering och datorgrafik 6 hp
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9 hp
DH2650 Datorspelsdesign 6 hp
DM2582 Media lab, 7,5 hp
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp

Rekommenderade kurser:
DM2500 Närvaroproduktion på distans, 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 60940 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 3,0 6,0
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 6,0
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 60484 6,0 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60485 6,0 6,0
DM2582 Media Lab 60637 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 4,5 4,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 61025 7,5 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60639 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60630 7,5 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60628 7,5 7,5
DM2077 Mediejuridik 61088 7,5 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60634 7,5 7,5
SK2376 Optik, påbyggnadskurs 60371 7,5 7,5