Årskurs 1

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska kurser, årskurs 1:

DM2573 Hållbarhet och medieteknik är obligatorisk för studenter antagna på CMETE.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 7,5
DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign 7,5 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 1,5 1,5
DM2678 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 4,0 0,5 0,5 0,5 0,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH1621 En snabb introduktion till Människa-datorinteraktion
Obligatorisk för studenter utan bakgrund i MDI
3,0 3,0
DM2573 Hållbarhet och medieteknik
Obligatorisk för civilingenjörsprogrammet i Medieteknik.
7,5 7,5

Inriktningar

Villkorligt valfria kurser (minst 15 hp måste läsas)

DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DT2212 Musikakustik 7,5 hp
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 hp
DT2nnn Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 7,5 hp
DT2xxx Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 9,0 hp

Villkorligt valfria kurser (minst 15 hp måste läsas)

DD2257 Visualisering 7,5 hp
DD2470 Avancerade ämnen inom visualiering och datorgrafik 6 hp
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9 hp
DH2650 Datorspelsdesign 6 hp
DM2582 Media lab, 7,5 hp
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp

Rekommenderade kurser:
DM2500 Närvaroproduktion på distans, 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp