Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser, årskurs 1:

DM2573 Hållbarhet och medieteknik är obligatorisk för studenter antagna på CMETE.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp 7,5
DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp 1,5 1,5
DM2678 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 4,0 hp 0,5 0,5 0,5 0,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH1621 En snabb introduktion till Människa-datorinteraktion Obligatorisk för studenter utan bakgrund i MDI 3,0 hp 3,0
DM2573 Hållbarhet och medieteknik Obligatorisk för civilingenjörsprogrammet i Medieteknik. 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Spår, fysisk interaktionsdesign (FID)

Kurser (FID)

En av följande kurser ska väljas:

DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik, 7.5 hp

MF2023 Industridesign, 6 hp

MF2031 Avancerad prototyframtagning 6 hp

MF2092 Prototypframtagning 3,0 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp 6,0
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 hp 7,5
MF2023 Industridesign 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp 3,5 5,5
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 hp 3,0 3,0
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 hp 4,5 4,5
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 hp 3,0 3,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 hp 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 hp 3,8 3,7
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp 7,5

Spår, människa-datorinteraktion (IMHI)

Kurser (IMHI)

Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna måste läsas):

DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2417 Interaktionsdesign för samarbete 7,5 hp 7,5
DM2578 Social Media Technologies 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 hp 3,0 3,0
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 hp 3,0 3,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp 6,0
DM2583 Big data i medieteknik 7,5 hp 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 hp 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 hp 7,5
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 hp 3,8 3,7
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp 6,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp 7,5
DM2077 Mediejuridik 7,5 hp 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp 7,5

Spår, ljud, tal och musik (LTM)

Kurser (LTM)

Villkorligt valfria kurser (minst 15 hp måste läsas)

DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DT2212 Musikakustik 7,5 hp
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 hp
DT2nnn Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 7,5 hp
DT2xxx Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 9,0 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 hp 3,0 3,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
DT2212 Musikakustik 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 hp 3,0 3,0
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 hp 4,5 4,5
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 hp 3,0 3,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp 7,5
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 hp 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 hp 3,8 3,7
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 hp 7,5
DM2077 Mediejuridik 7,5 hp 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp 7,5
DM2582 Media Lab 7,5 hp 7,5

Spår, visuella medier (VLM)

Kurser (VLM)

Villkorligt valfria kurser (minst 15 hp måste läsas)

DD2257 Visualisering 7,5 hp
DD2470 Avancerade ämnen inom visualiering och datorgrafik 6 hp
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9 hp
DH2650 Datorspelsdesign 6 hp
DM2582 Media lab, 7,5 hp
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp

Rekommenderade kurser:
DM2500 Närvaroproduktion på distans, 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp 6,0
DM2582 Media Lab 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 hp 4,5 4,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 hp 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp 7,5
DM2077 Mediejuridik 7,5 hp 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp 7,5
SK2376 Optik, påbyggnadskurs 7,5 hp 7,5