Årskurs 2

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Spår, fysisk interaktionsdesign (FID)

En av följande kurser ska väljas:

DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik, 7.5 hp

MF2023 Industridesign, 6 hp

MF2031 Avancerad prototyframtagning 6 hp (ges ej höstterminen 2018)

MF2092 Prototypframtagning 3,0 hp


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60932 7,5 7,5
MF2023 Industridesign 60569 6,0 6,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 3,5 5,5
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 3,0 3,0
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 4,5 4,5
DM2630 Design och utvärdering av användarupplevelse 9,0 4,5 4,5
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 3,0 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 4,0 3,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 60936 7,5 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60934 7,5 7,5
DT2112 Talteknologi 60868 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60931 7,5 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60929 7,5 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60941 7,5 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 60870 7,5 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60878 7,5 7,5

Spår, människa-datorinteraktion (IMHI)

Spår, ljud, tal och musik (LTM)

Villkorligt valfria kurser (minst 15 hp måste läsas)

DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DT2212 Musikakustik 7,5 hp
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 hp
DT2216 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 7,5 hp
DT2217 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 9,0 hp


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 3,0 3,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 7,5
DT2212 Musikakustik 60877 7,5 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 60870 7,5 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60878 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 7,5
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 3,0 3,0
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 4,5 4,5
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 3,0 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 4,0 3,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 7,5
DT2410 Audioteknik 7,5 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 60926 7,5 7,5
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 60928 7,5 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60934 7,5 7,5
DT2112 Talteknologi 60868 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60931 7,5 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60929 7,5 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60932 7,5 7,5
DM2077 Mediejuridik 60940 7,5 7,5
DM2582 Media Lab 60938 7,5 7,5

Spår, visuella medier (VLM)

Alla villkorligt valfria kurser och rekommenderade kurser visas i både årskurs 1 och årskurs 2 oberoende av vilken period kurserna går i och om det är möjligt att läsa kursen. Detta för att det ska vara enklare att se vilka kurser som ingår i programmet/spåret.

Villkorligt valfria kurser (minst 15 hp måste läsas)

DD2257 Visualisering 7,5 hp
DD2470 Avancerade ämnen inom visualiering och datorgrafik 6 hp
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9 hp
DH2650 Datorspelsdesign 6 hp
DM2582 Media lab, 7,5 hp
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp

Rekommenderade kurser:
DM2500 Närvaroproduktion på distans, 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 3,0 6,0
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 6,0
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 60753 6,0 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60858 6,0 6,0
DM2582 Media Lab 60938 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 7,5
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 4,5 4,5
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 60936 7,5 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60934 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60931 7,5 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60929 7,5 7,5
DM2077 Mediejuridik 60940 7,5 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60941 7,5 7,5