Senast ändrad: 2018-04-27
Godkänd: 2018-04-27

Grundläggande behörighetskrav: Se KTHs behörighetskrav för masterprogram.

Särskilda behörighetskrav: Kunskaper motsvarande kurserna DD1310 Programmeringsteknik, DD1320 Tillämpad Datalogi.

Urval: Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser kommer en programkommitté att göra ett urval baserat på följande kriterier:

1. utvärdering av universitet

2. betyg från tidigare studier

3. studiemotivation

Meritvärderingen görs i skala 1-75