Spår, fysisk interaktionsdesign (FID)

Ingen information inlagd.

Spår, människa-datorinteraktion (IMHI)

Spåret ger en specialisering inom den teknik som är relaterat till sociala medier, som t.ex. att hantera och analysera stora informationsflöden (big data) eller den som är utformad för den dynamiska webben och mobila enheter, liksom kunskap om de mänskliga och sociala aspekterna av modern informationsteknik.

Spår, ljud, tal och musik (LTM)

Ingen information inlagd.

Spår, visuella medier (VLM)

Ingen information inlagd.