Senast ändrad: 2018-04-27
Godkänd: 2018-04-27

Programmet är på avancerad nivå och omfattar 120 högskolepoäng, vilket vid normal studietakt motsvarar två år. Programmet ges på engelska.

Programmet har ett obligatoriskt baskblock samt fyra spår varav ett ska väljas:

  • Fysisk interaktionsdesign
  • Människa-Datorinteraktion
  • Ljud, tal och musik
  • Visuella medier