Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp 7,5
DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp 1,5 1,5
DM2679 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 2,0 hp 0,3 0,2 0,3 0,2
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2573 Hållbarhet och medieteknik Obligatorisk för studenter från civilingenjörsprogrammet i medieteknik 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Spår, fysisk interaktionsdesign (FID)

Kurser (FID)

Minst 7,5 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2410 Introduktion till robotik 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 7,5 hp 7,5
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp 7,5
MF2092 Prototypframtagning Förkunskapskrav till MF2031 3,0 hp 3,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 hp 3,0 3,0
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 hp 3,0 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 hp 4,0 3,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 hp 7,5
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 hp 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 hp 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp 7,5

Spår, ljud, tal och musik (LTM)

Kurser (LTM)

Minst en av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 hp 3,0 3,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp 6,0
DT2212 Musikakustik 7,5 hp 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 hp 7,5
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 hp 3,0 3,0
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 hp 3,0 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 hp 4,0 3,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 hp 7,5
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 hp 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp 7,5
DM2077 Mediejuridik 7,5 hp 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp 7,5
DM2582 Media Lab 7,5 hp 7,5

Spår, visuella medier (VLM)

Kurser (VLM)

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp 6,0
DM2582 Media Lab 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp 7,5
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 hp 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 hp 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp 7,5
DM2077 Mediejuridik 7,5 hp 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 hp 7,5