Årskurs 1

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 51191 7,5 7,5
DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign 51184 7,5 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 51180 3,0 1,5 1,5
DM2679 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 51251 2,0 0,3 0,2 0,3 0,2
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 51123 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2573 Hållbarhet och medieteknik
Obligatorisk för studenter från civilingenjörsprogrammet i medieteknik
51192 7,5 7,5

Inriktningar

Spår, fysisk interaktionsdesign (FID)

Minst 7,5 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 60926 7,5 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60932 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik 50968 7,5 7,5
IL2206 Inbyggda System 50575 7,5 7,5
DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 60853 7,5 7,5
DT2300 Ljud i interaktion 60933 7,5 7,5
MF2092 Prototypframtagning
Förkunskapskrav till MF2031
60886 3,0 3,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 51179 6,0 3,0 3,0
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 51181 6,0 3,0 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 51182 7,5 4,0 3,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 51177 6,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 51109 6,0 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 51197 7,5 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 51299 7,5 7,5
DM2562 Leda och hantera digital förändring 60943 7,5 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 60936 7,5 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60934 7,5 7,5
DT2112 Talteknologi 60868 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60931 7,5 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60929 7,5 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60941 7,5 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 60870 7,5 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60878 7,5 7,5

Spår, ljud, tal och musik (LTM)

Minst en av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Till listan nedan tillkommer kurserna:

DT2217 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation, 9 hp

DT2216 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation, 7,5 hp

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2300 Ljud i interaktion 60933 7,5 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60878 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 51135 6,0 3,0 3,0
DT2217 Avancerad individuell kurs i musikakustik 51137 9,0 4,5 4,5
DH2650 Datorspelsdesign 51109 6,0 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 60753 6,0 6,0
DT2212 Musikakustik 60877 7,5 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60932 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2562 Leda och hantera digital förändring 51195 7,5 7,5
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 51179 6,0 3,0 3,0
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 51181 6,0 3,0 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 51182 7,5 4,0 3,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 51177 6,0 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 51197 7,5 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 51299 7,5 7,5
DT2410 Audioteknik 51136 7,5 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 60926 7,5 7,5
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 60928 7,5 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 60936 7,5 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60934 7,5 7,5
DT2112 Talteknologi 60868 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60931 7,5 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60929 7,5 7,5
DM2077 Mediejuridik 60940 7,5 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60941 7,5 7,5
DM2582 Media Lab 60938 7,5 7,5

Spår, visuella medier (VLM)

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 60853 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 50660 7,5 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 51108 9,0 3,0 6,0
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 51107 6,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 51109 6,0 6,0
EQ2330 Bild- och videobehandling 51049 7,5 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 60753 6,0 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60858 6,0 6,0
DM2582 Media Lab 60938 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2500 Närvaroproduktion på distans 51197 7,5 7,5
DM2562 Leda och hantera digital förändring 60943 7,5 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 60936 7,5 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60934 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60931 7,5 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60929 7,5 7,5
DM2077 Mediejuridik 60940 7,5 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60941 7,5 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 61070 7,5 7,5