Årskurs 1

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 7,5
DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign 7,5 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 1,5 1,5
DM2679 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 2,0 0,3 0,2 0,3 0,2
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2573 Hållbarhet och medieteknik
Obligatorisk för studenter från civilingenjörsprogrammet i medieteknik
7,5 7,5

Inriktningar

Spår, fysisk interaktionsdesign (FID)

Minst 7,5 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 60926 7,5 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60932 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik 7,5 7,5
IL2206 Inbyggda System 7,5 7,5
DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 60853 7,5 7,5
DT2300 Ljud i interaktion 60933 7,5 7,5
MF2092 Prototypframtagning
Förkunskapskrav till MF2031
60886 3,0 3,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 3,0 3,0
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 3,0 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 4,0 3,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 7,5
DM2562 Leda och hantera digital förändring 60943 7,5 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 60936 7,5 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60934 7,5 7,5
DT2112 Talteknologi 60868 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60931 7,5 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60929 7,5 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60941 7,5 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 60870 7,5 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60878 7,5 7,5

Spår, ljud, tal och musik (LTM)

Minst en av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Till listan nedan tillkommer kurserna:

DT2216 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation, 7,5 hp

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2300 Ljud i interaktion 60933 7,5 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60878 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 3,0 3,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 60753 6,0 6,0
DT2212 Musikakustik 60877 7,5 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60932 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 7,5
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 3,0 3,0
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 3,0 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 4,0 3,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 7,5
DT2410 Audioteknik 7,5 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 60926 7,5 7,5
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 60928 7,5 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 60936 7,5 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60934 7,5 7,5
DT2112 Talteknologi 60868 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60931 7,5 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60929 7,5 7,5
DM2077 Mediejuridik 60940 7,5 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60941 7,5 7,5
DM2582 Media Lab 60938 7,5 7,5

Spår, visuella medier (VLM)