Årskurs 1

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp 7,5
DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp 1,5 1,5
DM2679 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 2,0 hp 0,3 0,2 0,3 0,2
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2573 Hållbarhet och medieteknik
Obligatorisk för studenter från civilingenjörsprogrammet i medieteknik
7,5 hp 7,5

Inriktningar

Minst 7,5 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Minst en av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.