Årskurs 1

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp 7,5
DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp 1,5 1,5
DM2679 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 2,0 hp 0,3 0,2 0,3 0,2
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2573 Hållbarhet och medieteknik
Obligatorisk för studenter från civilingenjörsprogrammet i medieteknik
7,5 hp 7,5

Inriktningar

Minst 7,5 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Minst en av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Till listan nedan tillkommer kurserna:

DT2216 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation, 7,5 hp