Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inriktningar

Spår, visuella medier (VLM)

Kurser (VLM)

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp 6,0
DM2582 Media Lab 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 hp 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 hp 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp 7,5
DM2077 Mediejuridik 7,5 hp 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp 7,5