Årskurs 2

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Minst 7,5 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Minst en av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Till listan nedan tillkommer kurserna:

DT2216 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation, 7,5 hp

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 51036 7,5 hp 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 50067 9,0 hp 3,0 6,0
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 50417 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 50047 6,0 hp 6,0
EQ2330 Bild- och videobehandling 50943 7,5 hp 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 60125 6,0 hp 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60124 6,0 hp 6,0
DM2582 Media Lab 60571 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2562 Leda och hantera digital förändring 60369 7,5 hp 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 60573 7,5 hp 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60197 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60128 7,5 hp 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60132 7,5 hp 7,5
DM2077 Mediejuridik 60552 7,5 hp 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60186 7,5 hp 7,5