Årskurs 2

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.