Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2018

Spår, fysisk interaktionsdesign (FID)

Spår, ljud, tal och musik (LTM)

Spår, visuella medier (VLM)