Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Kompletterande information

Med reservation för ändringar.

Spår, fysisk interaktionsdesign (FID)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst 7,5 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst 7,5 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Spår, ljud, tal och musik (LTM)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Spår, visuella medier (VLM)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.