Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2019-12-16
Godkänd: 2019-12-16

Programmet är på avancerad nivå och omfattar 120 högskolepoäng, vilket vid normal studietakt motsvarar två år. Programmet ges på engelska.

Programmet har ett obligatoriskt baskblock samt ett antal spår, varav ett skall väljas.

Om särskilda skäl föreligger så kan ett individuellt spår beviljas av programansvarig.