Årskurs 1

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp 7,5
DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp 1,5 1,5
DM2679 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik
Varav 1 hp läses i årskurs 1.
2,0 hp 0,3 0,2 0,3 0,2
DM2712 Forskningsmetodik för interaktiv medieteknik 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH1621 En snabb introduktion till Människa-datorinteraktion
Obligatorisk för studenter utan bakgrund i Människa-datorinteraktion (MDI)
3,0 hp
DM2573 Hållbarhet och medieteknik
Obligatorisk för studenter från civilingenjörsprogrammet i medieteknik
7,5 hp 7,5

Inriktningar

Minst 7,5 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 7,5 hp 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp 6,0
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp 7,5
MF2092 Prototypframtagning
Förkunskapskrav till MF2104
3,0 hp 3,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 hp 3,0 3,0
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 hp 3,0 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 hp 4,0 3,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp 7,5
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 hp 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 hp 7,5
DM2720 Hållbar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i praktiken 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp 7,5

Minst en av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 hp 3,0 3,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp 6,0
DT2212 Musikakustik 7,5 hp 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 hp 7,5
DT2216 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 9,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 hp 3,0 3,0
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 hp 3,0 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 hp 4,0 3,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp 7,5
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 hp 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 hp 7,5
DM2720 Hållbar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i praktiken 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp 7,5
DM2077 Mediejuridik 7,5 hp 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 hp 7,5
DM2582 Media Lab 7,5 hp 7,5