Årskurs 1

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 50215 7,5 hp 7,5
DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign 50843 7,5 hp 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 50138 3,0 hp 1,5 1,5
DM2679 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik
Varav 1 hp läses i årskurs 1.
50275 2,0 hp 0,3 0,2 0,3 0,2
DM2712 Forskningsmetodik för interaktiv medieteknik 50415 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50852 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH1621 En snabb introduktion till Människa-datorinteraktion
Obligatorisk för studenter utan bakgrund i Människa-datorinteraktion (MDI)
40011 3,0 hp
DM2573 Hållbarhet och medieteknik
Obligatorisk för studenter från civilingenjörsprogrammet i medieteknik
50031 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Minst 7,5 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 60161 7,5 hp 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60530 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik 50220 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 50281 7,5 hp 7,5
DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 60483 7,5 hp 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 60125 6,0 hp 6,0
DT2300 Ljud i interaktion 60564 7,5 hp 7,5
MF2092 Prototypframtagning
Förkunskapskrav till MF2104
60591 3,0 hp 3,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 50282 6,0 hp 3,0 3,0
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 50597 6,0 hp 3,0 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 50390 7,5 hp 4,0 3,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 50043 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 50047 6,0 hp 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 50277 7,5 hp 7,5
DM2562 Leda och hantera digital förändring 60369 7,5 hp 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 60573 7,5 hp 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60197 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 60115 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60128 7,5 hp 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60132 7,5 hp 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60186 7,5 hp 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 60373 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 60126 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60528 7,5 hp 7,5

Minst en av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2300 Ljud i interaktion 60564 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60528 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 50835 6,0 hp 3,0 3,0
DH2650 Datorspelsdesign 50047 6,0 hp 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 60125 6,0 hp 6,0
DT2212 Musikakustik 60462 7,5 hp 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60530 7,5 hp 7,5
DT2216 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 9,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 50282 6,0 hp 3,0 3,0
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 50597 6,0 hp 3,0 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 50390 7,5 hp 4,0 3,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 50043 6,0 hp 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 50277 7,5 hp 7,5
DT2410 Audioteknik 51044 7,5 hp 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 60161 7,5 hp 7,5
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 60518 7,5 hp 7,5
DM2562 Leda och hantera digital förändring 60369 7,5 hp 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 60573 7,5 hp 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60197 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 60115 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60128 7,5 hp 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60132 7,5 hp 7,5
DM2077 Mediejuridik 60552 7,5 hp 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60186 7,5 hp 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 60373 7,5 hp 7,5
DM2582 Media Lab 60571 7,5 hp 7,5

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 60483 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 51036 7,5 hp 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 50067 9,0 hp 3,0 6,0
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 50417 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 50047 6,0 hp 6,0
EQ2330 Bild- och videobehandling 50943 7,5 hp 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 60125 6,0 hp 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60124 6,0 hp 6,0
DM2582 Media Lab 60571 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2500 Närvaroproduktion på distans 50277 7,5 hp 7,5
DM2562 Leda och hantera digital förändring 60369 7,5 hp 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 60573 7,5 hp 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60197 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60128 7,5 hp 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60132 7,5 hp 7,5
DM2077 Mediejuridik 60552 7,5 hp 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60186 7,5 hp 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 60373 7,5 hp 7,5