Behörighet och urval

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2020-02-26
Godkänd: 2020-02-26

För antagning krävs uppfyllande av grundläggande behörighet samt följande krav på särskild behörighet: svensk eller utländsk examen motsvarande en kandidatexamen 180 högskolepoäng i datalogi, medieteknik, informationsteknik, människa-datorinteraktion, eller liknande program innehållande grundläggande kurser i programmering och datalogi.

Urval: Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser kommer en programkommitté att göra ett urval baserat på följande kriterier:

1. utvärdering av universitet
2. betyg från tidigare studier
3. studiemotivation

Meritvärderingen görs i skala 1-75.