Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Med reservation för ändringar.

Kompletterande information

Med reservation för ändringar.

Spår, fysisk interaktionsdesign (FID)

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst 7,5 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst 7,5 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Spår, ljud, tal och musik (LTM)

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Spår, visuella medier (VLM)

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.