Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (33,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 Avancerad nivå
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 Avancerad nivå
DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DM2679 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik
Varav 1 hp läses i årskurs 1.
2,0 Avancerad nivå
DM2712 Forskningsmetodik för interaktiv medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH1621 En snabb introduktion till Människa-datorinteraktion
Obligatorisk för studenter utan bakgrund i Människa-datorinteraktion (MDI)
3,0 Grundnivå
DM2573 Hållbarhet och medieteknik
Obligatorisk för studenter från civilingenjörsprogrammet i medieteknik
7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (45,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DA232X Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot interaktiv medieteknik, avancerad nivå 30,0 Avancerad nivå
DM2679 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik
Varav 1 hp läses i årskurs 2.
2,0 Avancerad nivå
DM2712 Forskningsmetodik för interaktiv medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DM2799 Avancerad projektkurs i interaktiv medieteknik 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Med reservation för ändringar.

Årskurs 3

Spår, fysisk interaktionsdesign (FID)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 7,5 Avancerad nivå
DD2410 Introduktion till robotik 7,5 Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 Avancerad nivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 Avancerad nivå
IL2206 Inbyggda System 7,5 Avancerad nivå
MF2092 Prototypframtagning
Förkunskapskrav till MF2104
3,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 Avancerad nivå
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 Avancerad nivå
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 Avancerad nivå
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 Avancerad nivå
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 7,5 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 7,5 Avancerad nivå
DD2410 Introduktion till robotik 7,5 Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 Avancerad nivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 Avancerad nivå
IL2206 Inbyggda System 7,5 Avancerad nivå
MF2104 Mekatronik i produktdesign 6,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 Avancerad nivå
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 Avancerad nivå
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 7,5 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Årskurs 3

Spår, ljud, tal och musik (LTM)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 Avancerad nivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 Avancerad nivå
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 Avancerad nivå
DT2212 Musikakustik 7,5 Avancerad nivå
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 Avancerad nivå
DT2216 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 9,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DM2077 Mediejuridik 7,5 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 Avancerad nivå
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 Avancerad nivå
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 Avancerad nivå
DM2582 Media Lab 7,5 Avancerad nivå
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 Avancerad nivå
DT2410 Audioteknik 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 Avancerad nivå
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 Avancerad nivå
DT2212 Musikakustik 7,5 Avancerad nivå
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 Avancerad nivå
DT2216 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 9,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DM2077 Mediejuridik 7,5 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 Avancerad nivå
DM2582 Media Lab 7,5 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 Avancerad nivå
DT2410 Audioteknik 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst en av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Årskurs 3

Spår, visuella medier (VLM)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2257 Visualisering 7,5 Avancerad nivå
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 Avancerad nivå
DM2582 Media Lab 7,5 Avancerad nivå
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DM2077 Mediejuridik 7,5 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 Avancerad nivå
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 Avancerad nivå
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 Avancerad nivå
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2257 Visualisering 7,5 Avancerad nivå
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 Avancerad nivå
DM2582 Media Lab 7,5 Avancerad nivå
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DM2077 Mediejuridik 7,5 Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 Avancerad nivå
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 Avancerad nivå
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Med reservation för ändringar.

Årskurs 3