Årskurs 1

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 50462 7,5 hp 7,5
DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign 50461 7,5 hp 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 50463 3,0 hp 1,5 1,5
DM2679 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik
Varav 1 hp läses i årskurs 1.
50458 2,0 hp 0,3 0,2 0,3 0,2
DM2712 Forskningsmetodik för interaktiv medieteknik 50459 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50460 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH1621 En snabb introduktion till Människa-datorinteraktion
Obligatorisk för studenter utan bakgrund i Människa-datorinteraktion (MDI)
40006 3,0 hp

Inriktningar

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 60449 7,5 hp 7,5
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60445 7,5 hp 7,5

Minst 7,5 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik 50645 7,5 hp 7,5
IL2206 Inbyggda System 50651 7,5 hp 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 60459 6,0 hp 6,0
DT2300 Ljud i interaktion 60346 7,5 hp 7,5
MF2092 Prototypframtagning
Förkunskapskrav till MF2104
60455 3,0 hp 3,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 50646 6,0 hp 3,0 3,0
DH2655 Kooperativ IT-design 50652 9,0 hp 4,5 4,5
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 50649 6,0 hp 3,0 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 50648 7,5 hp 4,0 3,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 50650 6,0 hp 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 50443 7,5 hp 7,5
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 50439 7,5 hp 7,5
DM2562 Leda och hantera digital förändring 60286 7,5 hp 7,5
DM2624 Människocentrerad teknik för funktionshinder
Ersätter DM2623
60120 7,5 hp 7,5
DM2720 Hållbar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i praktiken 60457 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 60450 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60448 7,5 hp 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60452 7,5 hp 7,5
DH2650 Datorspelsdesign 60102 6,0 hp 6,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60332 7,5 hp 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 60287 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 60454 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60446 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2300 Ljud i interaktion 60346 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60446 7,5 hp 7,5

Minst en av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 50657 6,0 hp 3,0 3,0
DT2216 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 50664 9,0 hp 9,0
DH2321 Informationsvisualisering 60459 6,0 hp 6,0
DT2212 Musikakustik 60462 7,5 hp 7,5
DH2650 Datorspelsdesign 60102 6,0 hp 6,0
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60445 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 50646 6,0 hp 3,0 3,0
DH2655 Kooperativ IT-design 50652 9,0 hp 4,5 4,5
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 50649 6,0 hp 3,0 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 50648 7,5 hp 4,0 3,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 50650 6,0 hp 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 50443 7,5 hp 7,5
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 50439 7,5 hp 7,5
DT2410 Audioteknik 50661 7,5 hp 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 60449 7,5 hp 7,5
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 60469 7,5 hp 7,5
DM2562 Leda och hantera digital förändring 60286 7,5 hp 7,5
DM2624 Människocentrerad teknik för funktionshinder
Ersätter DM2623
60120 7,5 hp 7,5
DM2720 Hållbar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i praktiken 60457 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 60450 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60448 7,5 hp 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60452 7,5 hp 7,5
DM2077 Mediejuridik 60284 7,5 hp 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60332 7,5 hp 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 60287 7,5 hp 7,5
DM2582 Media Lab 60276 7,5 hp 7,5

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 60482 7,5 hp 7,5

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 50670 7,5 hp 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 50669 9,0 hp 3,0 6,0
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 50668 6,0 hp 6,0
EQ2330 Bild- och videobehandling 50605 7,5 hp 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 60459 6,0 hp 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60484 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 60102 6,0 hp 6,0
DM2582 Media Lab 60276 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2655 Kooperativ IT-design 50652 9,0 hp 4,5 4,5
DM2500 Närvaroproduktion på distans 50443 7,5 hp 7,5
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 50439 7,5 hp 7,5
DM2562 Leda och hantera digital förändring 60286 7,5 hp 7,5
DM2624 Människocentrerad teknik för funktionshinder
Ersätter DM2623
60120 7,5 hp 7,5
DM2720 Hållbar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i praktiken 60457 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60448 7,5 hp 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60452 7,5 hp 7,5
DM2077 Mediejuridik 60284 7,5 hp 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60332 7,5 hp 7,5
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 60287 7,5 hp 7,5