Årskurs 1

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp
DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign 7,5 hp
DM2679 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik
Varav 1 hp läses i årskurs 1.
2,0 hp
DM2712 Forskningsmetodik för interaktiv medieteknik 6,0 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH1621 En snabb introduktion till Människa-datorinteraktion
Obligatorisk för studenter utan bakgrund i Människa-datorinteraktion (MDI)
3,0 hp

Inriktningar

Minst en av de villkorligt valfria kurserna måste läsas.