Senast ändrad: 2008-03-19
Godkänd: 2008-03-19

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 år heltidsstudier. Utbildningens nivå är i huvudsak på avancerad nivå. Valbara fördjupningsområden för Industriell Ekonomi är:

• Industriell marknadsföring, vilken syftar till att ge fördjupade kunskaper om hur industriella företags och produkters varumärken formas och skapar värde, samt hur kommunikationen kan och bör utformas i företagssammanhang

• Projekt- och produktionsledning, vilken syftar till att ge fördjupade kunskaper i ekonomiska, organisations- och ledningsmässiga frågeställningar kring företags produktionsprocesser och organisering i projektform

• Innovation & Entrepreneurship, vilken syftar till att ge insikter i innovation, innovativt tänkande och innovationsledning och därmed förbereda för en karriär i branscher med snabb utveckling.

Undervisningen är i huvudsak på svenska, vissa kurser och kursmoment undervisas på engelska.