Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inriktningar

Industriell marknadsföring (IM)

Kurser (IM)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2025 Brand Portfolio Management 6,0 hp
ME2026 Brand, Trends and Traditions 6,0 hp
ME2023 Industriell marknadsföring 6,0 hp
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs 6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp 6,0