Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
ME1007 Strategisk ledning 6,0 hp Grundnivå
ME2032 Economics of Industrial and Technical Transformation 6,0 hp Avancerad nivå
ME2044 Human Resource Management 6,0 hp Avancerad nivå
ME2500 Science, Technology and Society 6,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME202X Examensarbete inom Industriell ekonomi, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
ME2060 Management Consulting 6,0 hp Avancerad nivå
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2018 Leading Temporary Organizations and Projects En av ME2018, ME2026, ME2035, ME2039 måste väljas. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2026 Brand, Trends and Traditions En av ME2018, ME2026, ME2035, ME2039 måste väljas. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2035 Globalization of Industry and Technology, Advanced Course En av ME2018, ME2026, ME2035, ME2039 måste väljas. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2039 Knowledge Management En av ME2018, ME2026, ME2035, ME2039 måste väljas. 6,0 hp Avancerad nivå

Industriell marknadsföring (IM)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp Avancerad nivå
ME2023 Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs 6,0 hp Avancerad nivå
ME2025 Brand Portfolio Management 6,0 hp Avancerad nivå
ME2026 Brand, Trends and Traditions 6,0 hp Avancerad nivå

Projekt- och produktionsledning (PP)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
ME2039 Knowledge Management 6,0 hp Avancerad nivå