Årskurs 2

Masterprogram, industriell ekonomi (TINEM), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp 6,0
ME2060 Management Consulting 6,0 hp 6,0
ME202X Examensarbete inom Industriell ekonomi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2018 Leading Temporary Organizations and Projects
En av kurserna ME2018, ME2026, ME2035, ME2039 ska läsas.
6,0 hp 6,0
ME2026 Brand, Trends and Traditions
En av kurserna ME2018, ME2026, ME2035, ME2039 måste läsas.
6,0 hp 6,0
ME2035 Globalization of Industry and Technology, Advanced Course
En av kurserna ME2018, ME2026, ME2035, ME2039 måste läsas.
6,0 hp 6,0
ME2039 Knowledge Management
En av kurserna ME2018, ME2026, ME2035, ME2039 måste läsas.
6,0 hp 6,0