Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp 6,0
ME2060 Management Consulting 6,0 hp 6,0
ME202X Examensarbete inom Industriell ekonomi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2018 Leading Temporary Organizations and Projects En av kurserna ME2018, ME2026, ME2035, ME2039 ska läsas. 6,0 hp 6,0
ME2026 Brand, Trends and Traditions En av kurserna ME2018, ME2026, ME2035, ME2039 måste läsas. 6,0 hp 6,0
ME2035 Globalization of Industry and Technology, Advanced Course En av kurserna ME2018, ME2026, ME2035, ME2039 måste läsas. 6,0 hp 6,0
ME2039 Knowledge Management En av kurserna ME2018, ME2026, ME2035, ME2039 måste läsas. 6,0 hp 6,0