Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (25,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2001 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2069 Ledning av forskning och innovation 6,0 hp Avancerad nivå
ME2502 Förändringsprojekt inom Industrial Management 12,0 hp Avancerad nivå