Senast ändrad: 2011-03-09
Godkänd: 2011-03-11

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier.
Utbildningen är i huvudsak på avancerad nivå.
Undervisningsspråket är engelska.

Valbara spår:

  • För studenter som avser att avlägga Civilingenjörsexamen erbjuds fördjupningsmöjligheter på avancerad nivå inom Industriell ekonomi och respektive teknikspår.
  • För studenter vilka endast avser att avlägga examen inom mastersprogrammet erbjuds mer omfattande fördjupningsmöjligheter i ett antal profilområden inom ämnesområdet Industriell ekonomi.

Samtliga studenter läser under andra året en fördjupningskurs inom Industriell ekonomi där syftet är att fördjupa och integrera olika delar inom ämnesområdet baserat på genomförandet av ett omfattande industriellt projekt.