Behörighet och urval

Masterprogram, industriell ekonomi (TINEM), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2012-02-29
Godkänd: 2012-03-15

För att vara grundläggande behörig till programmet krävs examen från högskoleutbildning omfattande minst 180 hp eller motsvarande. Vid ej avslutad utbildning kan undantag beviljas enligt KTH:s gällande regler (se information på KTH:s hemsida eller antagningordning).

För särskild behörighet krävs:

Teknologie kandidatexamen inom teknik med huvudsaklig fördjupning inom maskinteknik, design och produktframtagning, informationsteknik, datateknik, materialvetenskap (eller motsvarande), således inte en kandidatexamen med huvudsaklig fördjupning inom industriell ekonomi. För behörighet krävs dock en grundkurs i industriell ekonomi motsvarande 6 högskolepoäng.

Vidare krävs kunskaper i Engelska kurs B (eller motsvarande).

Meritvärderingen baseras på en utvärdering av följande kriterier: universitet/högskola, medelbetyg från tidigare akademiska studier, kurser relevanta för programmet samt motiveringsbrev. Extrapoäng ges för de sökande som är inskrivna på ett civilingenjörsprogram. Extrapoäng adderas till medelbetyget med värdet 1 (ett).

I övrigt hänvisas till KTH:s antagningsordning i KTHs regelverk, www.kth.se.