Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, industriell ekonomi (TINEM), Utbildningsplan för kull HT2011

Programmet har inga inriktningar.