Årskurs 1

Masterprogram, industriell ekonomi (TINEM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

CMAST, CDEPR och CMATD läser under termin 1-3 inom programmet minst 18hp teknikkurser på avancerad nivå inom en av civilingenjörsprogrammets givna teknikprofiler samt 18hp valfria kurser.

CFATE läser i period 1, åk 4 kursen ME2016 "Project Management: Leadership and Control", därutöver under denna termin 1-3 inom programmet minst 18hp teknikkurser på avancerad nivå, samt valfria kurser.

CDATE och CINTE läser under denna termin 1-3 inom programmet 30hp teknikkurser samt 6hp valfria kurser.

Studenter som ej är antagna till civilingenjörsprogram läser under termin 1-3 inom programmet 22,5 hp valfria kurser.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2016 Project Management: Leadership and Control
Endast obligatorisk för TINEM 2-år master
6,0 6,0
ME2064 Finansiell styrning i industriföretag 6,0 6,0
ME2501 Perspektiv på Industrial Management 6,0 6,0
ME2065 Produktion och Supply Chains 6,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management
Endast obligatorisk för TINEM 2-år master
6,0 6,0
ME2067 Industriell omvandling och teknisk förändring (ITTEC) 6,0 6,0
ME2066 Strategi och industriell marknadsföring 6,0 6,0