Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

CMAST, CDEPR och CMATD läser under termin 1-3 inom programmet minst 18hp teknikkurser på avancerad nivå inom en av civilingenjörsprogrammets givna teknikprofiler samt 18hp valfria kurser.

CFATE läser i period 1, åk 4 kursen ME2016 "Project Management: Leadership and Control", därutöver under termin 1-3 inom programmet minst 18hp teknikkurser på avancerad nivå, samt valfria kurser.

CDATE och CINTE läser under termin 1-3 inom programmet 30hp teknikkurser samt 6hp valfria kurser.

Studenter som ej är antagna till civilingenjörsprogram läser under termin 1-3 inom programmet 22,5 hp valfria kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2016 Project Management: Leadership and Control Endast obligatorisk för TINEM 2-år master 6,0 hp 6,0
ME2064 Finansiell styrning i industriföretag 6,0 hp 6,0
ME2501 Perspektiv på Industrial Management 6,0 hp 6,0
ME2065 Produktion och Supply Chains 6,0 hp 6,0
ME2067 Industriell omvandling och teknisk förändring (ITTEC) 6,0 hp 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management Endast obligatorisk för TINEM 2-år master 6,0 hp 6,0
ME2066 Strategi och industriell marknadsföring 6,0 hp 6,0