Senast ändrad: 2019-11-15
Godkänd: 2019-11-15

För att vara behörig till programmet krävs examen från högskoleutbildning omfattande minst 180 hp eller motsvarande. Vid ej avslutad utbildning kan undantag beviljas enligt KTH:s gällande regler (se information på KTH:s hemsida eller antagningsordning).

För särskild behörighet krävs:
Teknologie kandidatexamen med huvudsaklig fördjupning inom maskinteknik, design och produktframtagning, informationsteknik, datateknik, materialvetenskap, farkostteknik (eller motsvarande), således inte en kandidatexamen med huvudsaklig fördjupning inom industriell ekonomi. För behörighet krävs dock en grundkurs i industriell ekonomi motsvarande 6 högskolepoäng.
Vidare krävs kunskaper i Engelska kurs B/ 6 (eller motsvarande).

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75.

I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk, www.kth.se