Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, industriell ekonomi (TINEM), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

CMAST, CDEPR och CMATD läser under termin 1-3 inom programmet minst 18hp teknikkurser på avancerad nivå inom en av civilingenjörsprogrammets givna teknikprofiler samt 18hp valfria kurser.

CFATE läser i period 1, åk 4 kursen ME2016 "Project Management: Leadership and Control", därutöver under termin 1-3 inom programmet minst 18hp teknikkurser på avancerad nivå, samt valfria kurser.

CDATE och CINTE läser under termin 1-3 inom programmet 30hp teknikkurser samt 6hp valfria kurser.

Studenter som ej är antagna till civilingenjörsprogram läser under termin 1-3 inom programmet 22,5 hp valfria kurser.

Årskurs 2

Kompletterande information