Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2016 Project Management: Leadership and Control Endast obligatorisk för TINEM 2-år master 6,0 hp Avancerad nivå
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management Endast obligatorisk för TINEM 2-år master 6,0 hp Avancerad nivå
ME2064 Finansiell styrning i industriföretag 6,0 hp Avancerad nivå
ME2065 Produktion och Supply Chains 6,0 hp Avancerad nivå
ME2066 Strategi och industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2067 Industriell omvandling och teknisk förändring (ITTEC) 6,0 hp Avancerad nivå
ME2501 Perspektiv på Industrial Management 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

CMAST, CDEPR och CMATD läser under termin 1-3 inom programmet minst 18hp teknikkurser på avancerad nivå inom en av civilingenjörsprogrammets givna teknikprofiler samt 18hp valfria kurser.

CFATE läser i period 1, åk 4 kursen ME2016 "Project Management: Leadership and Control", därutöver under termin 1-3 inom programmet minst 18hp teknikkurser på avancerad nivå, samt valfria kurser.

CDATE och CINTE läser under termin 1-3 inom programmet 30hp teknikkurser samt 6hp valfria kurser.

Studenter som ej är antagna till civilingenjörsprogram läser under termin 1-3 inom programmet 22,5 hp valfria kurser.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (55,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2003 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2069 Ledning av forskning och innovation 6,0 hp Avancerad nivå
ME210X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
ME2502 Förändringsprojekt inom Industrial Management 12,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information