Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, industriell ekonomi (TINEM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-11-15
Godkänd: 2019-11-15

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 år heltidsstudier. Utbildningen är på avancerad nivå och sker på engelska.