Årskurs 1

Masterprogram, industriell ekonomi (TINEM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studenter som j är antagna till två-årig masterprogram läser under termin 1-3 inom programmet 22,5 hp valfria kurser.

.............................................................................

Information till civilingenjörsstudenter:

CMAST, CDEPR och CMATD läser under termin 1-3 inom programmet minst 18hp teknikkurser på avancerad nivå inom en av civilingenjörsprogrammets givna teknikprofiler samt 18hp valfria kurser.

CFATE läser i period 1, åk 4 kursen ME2016 "Project Management: Leadership and Control", därutöver under termin 1-3 inom programmet minst 18hp teknikkurser på avancerad nivå, samt valfria kurser.

CDATE och CINTE läser under termin 1-3 inom programmet 30hp teknikkurser samt 6hp valfria kurser.

CITEH läser under termin 1-3 i programmet minst 18hp teknikkurser på avancerad nivå inom civilingenjörsprogrammets givna teknikprofil samt 18hp valfria kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2016 Project Management: Leadership and Control
Endast obligatorisk för TINEM 2-år master och CFATE
50441 6,0 hp 6,0
ME2064 Finansiell styrning i industriföretag 51829 6,0 hp 6,0
ME2501 Perspektiv på Industrial Management 51250 6,0 hp 6,0
ME2065 Produktion och Supply Chains 51830 6,0 hp 6,0
ME2067 Industriell omvandling och teknisk förändring (ITTEC) 61365 6,0 hp 6,0
ME2066 Strategi och industriell marknadsföring 61364 6,0 hp 6,0
ME2163 Ledarskap och organisering i olika miljöer 61512 6,0 hp 6,0