Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studenter antagna till två-årigt masterprogram läser under termin 1-3 inom programmet 22,5 hp valfria kurser.

.............................................................................

Nedan information endast för KTH civilingenjörsstudenter:

CMAST, CDEPR och CMATD läser under termin 1-3 inom programmet minst 18hp teknikkurser på avancerad nivå inom en av civilingenjörsprogrammets givna teknikprofiler samt 18hp valfria kurser.

CFATE läser i period 1, åk 4 kursen ME2016 "Project Management: Leadership and Control", därutöver under termin 1-3 inom programmet minst 18hp teknikkurser på avancerad nivå, samt valfria kurser.

CDATE och CINTE läser under termin 1-3 inom programmet 30hp teknikkurser samt 6hp valfria kurser.

CITEH läser under termin 1-3 i programmet minst 18hp teknikkurser på avancerad nivå inom civilingenjörsprogrammets givna teknikprofil samt 18hp valfria kurser.

................................................................................................... .

ME2016 "Project Management: Leadership and Control" ska ej läsas av CMAST, CDEPR, CMATD, CITEH, CDATE och CINTE har lästs i åk.3 (genom kursen ME2015) 
ME2163 "Ledarskap och organisering i olika miljöer" ska ej läsas av CMAST, CDEPR, CMATD, CITEH, CDATE, CINTE och CFATE har lästs i åk.3 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2064 Finansiell styrning i industriföretag 51449 6,0 hp 6,0
ME2501 Perspektiv på Industrial Management 50281 6,0 hp 6,0
ME2065 Produktion och Supply Chains 51450 6,0 hp 6,0
ME2067 Industriell omvandling och teknisk förändring (ITTEC) 60901 6,0 hp 6,0
ME2066 Strategi och industriell marknadsföring 61342 6,0 hp 6,0
ME2163 Ledarskap och organisering i olika miljöer 60082 6,0 hp 6,0
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp