Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2021/2022 ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2003 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp
ME2069 Ledning av forskning och innovation 6,0 hp
ME210X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå 30,0 hp
ME2502 Förändringsprojekt inom Industrial Management 12,0 hp