Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Studenter antagna till två-årigt masterprogram läser under termin 1-3 inom programmet 22,5 hp valfria kurser.

.............................................................................

Nedan information endast för KTH civilingenjörsstudenter:

CMAST, CDEPR och CMATD läser under termin 1-3 inom programmet minst 18hp teknikkurser på avancerad nivå inom en av civilingenjörsprogrammets givna teknikprofiler samt 18hp valfria kurser.

CFATE läser i period 1, åk 4 kursen ME2016 "Project Management: Leadership and Control", därutöver under termin 1-3 inom programmet minst 18hp teknikkurser på avancerad nivå, samt valfria kurser.

CDATE och CINTE läser under termin 1-3 inom programmet 30hp teknikkurser samt 6hp valfria kurser.

CITEH läser under termin 1-3 i programmet minst 18hp teknikkurser på avancerad nivå inom civilingenjörsprogrammets givna teknikprofil samt 18hp valfria kurser.

................................................................................................... .

ME2016 "Project Management: Leadership and Control" ska ej läsas av CMAST, CDEPR, CMATD, CITEH, CDATE och CINTE har lästs i åk.3 (genom kursen ME2015) 
ME2163 "Ledarskap och organisering i olika miljöer" ska ej läsas av CMAST, CDEPR, CMATD, CITEH, CDATE, CINTE och CFATE har lästs i åk.3 

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (55,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2003 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2069 Ledning av forskning och innovation 6,0 hp Avancerad nivå
ME210X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
ME2502 Förändringsprojekt inom Industrial Management 12,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2021/2022 ändringar kan ske för kommande läsår.