Årskurs 1

Masterprogram, information och nätverksteknologi (TINNM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

EQ1220 ska inte inkluderas för KTH-studenter som redan tagit EQ1270 eller EQ1260.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2120 Internetworking 7,5 hp 7,5
EQ1220 Signalteori 7,5 hp 7,5
EQ2222 Den hållbara informations och nätverksingenjören 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp 8,5 0,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EL2745 Principer för trådlösa sensornätverk 7,5 hp 7,5
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp 7,5
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp 7,5
EQ2801 Optimal filtrering 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp 7,5
EQ2831 Teori för digital kommunikation 7,5 hp 7,5
ID1018 Programmering I 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp 7,5
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter 6,0 hp 6,0
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 7,5 hp 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 7,5 hp 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 7,5 hp 7,5
IK2217 Avancerad Internetteknik II 7,5 hp 7,5
LS1465 Retorik - tala och skriv med genomslagskraft 7,5 hp 7,5
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete 7,5 hp 7,5
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 7,5 hp 3,5 4,0
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 3,0 hp 1,5 1,5
LS1502 Svenska A1 för ingenjörer 7,5 hp 4,0 3,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 7,5 hp 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 hp 7,5
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 7,5 hp 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 7,5 hp 7,5
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp 7,5
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5 hp

Inriktningar

Minst en av kurserna EP252 och EP2420 måste ingå i examen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp 7,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 7,5 hp 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 7,5 hp 7,5
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5 hp