Årskurs 1

Masterprogram, information och nätverksteknologi (TINNM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

EQ1220 ska inte inkluderas för KTH-studenter som redan tagit EQ1270 eller EQ1260.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2120 Internetworking 7,5 7,5
EQ1220 Signalteori 7,5 7,5
EQ2222 Den hållbare informations och nätverksingenjören 3,0 0,5 0,5 0,3 0,2
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 8,5 0,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 60338 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 7,5
EL2745 Principer för trådlösa sensornätverk 7,5 7,5
EN2720 Etisk hackning 7,5 7,5
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 7,5
EQ2801 Optimal filtrering 7,5 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 7,5
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 7,5
EQ2831 Teori för digital kommunikation 7,5 7,5
ID1018 Programmering I 7,5 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 7,5
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter 6,0 6,0
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60783 7,5 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 60820 7,5 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60804 7,5 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 60806 7,5 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 60819 7,5 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 60811 7,5 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 60812 7,5 7,5
IK2217 Avancerad Internetteknik II 60611 7,5 7,5
LS1465 Retorik - tala och skriv med genomslagskraft 60915 7,5 7,5
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete 60904 7,5 7,5
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 60006 7,5 3,5 4,0
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60807 3,0 1,5 1,5
LS1502 Svenska A1 för ingenjörer 60913 7,5 4,0 3,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 60779 7,5 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 60788 7,5 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 60787 7,5 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60805 7,5 7,5
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 60810 7,5 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 60612 7,5 7,5
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska 60916 7,5 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 60285 7,5 7,5
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5

Inriktningar

Spår, kommunikationsteknik (COE)

Spår, informationsbehandling (INF)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 60806 7,5 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60805 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2801 Optimal filtrering 7,5 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 60811 7,5 7,5
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 60810 7,5 7,5

Spår, multimediabehandling och -analys (MMB)

Spår, nätverkssystem (NWS)

Minst en av kurserna EP252 och EP2420 måste ingå i examen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60783 7,5 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 60787 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 60820 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EN2720 Etisk hackning 7,5 7,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 60779 7,5 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 60612 7,5 7,5
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5