Senast ändrad: 2019-08-15
Godkänd: 2019-08-15

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till masterprogrammet har den som har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Särskild behörighet

  • Tidigare utbildning måste innefatta minst 30 hp studier (motsvarande 6 månader i normal studietakt) inom elektroteknik, elektronik, datateknik eller datavetenskap.
  • Tidigare utbildning måste även innefatta minst 30hp grundläggande matematikkurser inom envariabel- och flervariabelanalys, linjär algebra och matematisk statistik eller sannolikhetsteori.
  • Studenten måste ha tagit minst en kurs i programmering (helst C, Java eller Python)
  • Studenten måste ha tagit en kurs om signaler och system, innefattande material om tidskontinuerliga och tidsdiskreta system, sampling, linjära filter och system samt transformmetoder (Fourier, Laplace och Z).
  • Goda kunskaper i Engelska, motsvarande Eng 6.

Det rekommenderas att sökande har erfarenhet av att lösa problem med hjälp av beräkningsprogram, speciellt MATLAB.

Urval

Antalet platser inom utbildningsprogrammet är begränsat. Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t. ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75.