Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, information och nätverksteknologi (TINNM), Utbildningsplan för kull HT2018

Spår, kommunikationsteknik (COE)

Spår, informationsbehandling (INF)

Spår, multimediabehandling och -analys (MMB)

Spår, nätverkssystem (NWS)