Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (34,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
EP2120 Internetworking 7,5 hp Avancerad nivå
EQ1220 Signalteori 7,5 hp Grundnivå
EQ2222 Den hållbara informations och nätverksingenjören 3,0 hp Avancerad nivå
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 7,5 hp Grundnivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 7,5 hp Avancerad nivå
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EL2745 Principer för trådlösa sensornätverk 7,5 hp Avancerad nivå
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp Avancerad nivå
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp Avancerad nivå
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5 hp Avancerad nivå
EP2950 Trådlösa nätverk 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 3,0 hp Avancerad nivå
EQ2801 Optimal filtrering 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2831 Teori för digital kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2845 Informationsteori och källkodning 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 7,5 hp Avancerad nivå
ID1018 Programmering I 7,5 hp Grundnivå
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp Grundnivå
IK2217 Avancerad Internetteknik II 7,5 hp Avancerad nivå
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 7,5 hp Avancerad nivå
LS1465 Retorik - tala och skriv med genomslagskraft 7,5 hp Grundnivå
LS1502 Svenska A1 för ingenjörer 7,5 hp Grundnivå
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska 7,5 hp Avancerad nivå
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete 7,5 hp Avancerad nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter 6,0 hp Avancerad nivå
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

EQ1220 ska inte inkluderas för KTH-studenter som redan tagit EQ1270 eller EQ1260.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (3,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EQ2222 Den hållbara informations och nätverksingenjören 3,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 7,5 hp Grundnivå
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp Avancerad nivå
EL2805 Förstärkande inlärning 7,5 hp Avancerad nivå
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp Avancerad nivå
EP2420 Nätverksanalys 7,5 hp Avancerad nivå
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
EP2700 Principer för trådlösa sensornätverk 7,5 hp Avancerad nivå
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2443 Projekt i informationsbehandling 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2444 Projekt i kommunikationsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2445 Projekt i multimediabehandling och -analys 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 hp Avancerad nivå
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2860 Teoretiska grunder för trådlös kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå
IK2510 Radionät 7,5 hp Avancerad nivå
IK2514 Dimensionering och ekonomi för trådlösa bredbandsnät 7,5 hp Avancerad nivå
LS1419 Engelska för arbetslivet 7,5 hp Grundnivå
LS1465 Retorik - tala och skriv med genomslagskraft 7,5 hp Grundnivå
LS1502 Svenska A1 för ingenjörer 7,5 hp Grundnivå
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska 7,5 hp Avancerad nivå
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete 7,5 hp Avancerad nivå
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp Avancerad nivå
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter 6,0 hp Avancerad nivå
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, kommunikationsteknik (COE)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EP2950 Trådlösa nätverk 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2831 Teori för digital kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2845 Informationsteori och källkodning 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EQ2444 Projekt i kommunikationsteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EQ2860 Teoretiska grunder för trådlös kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, informationsbehandling (INF)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EQ2801 Optimal filtrering 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2845 Informationsteori och källkodning 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EQ2443 Projekt i informationsbehandling 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 hp Avancerad nivå
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 7,5 hp Avancerad nivå
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, multimediabehandling och -analys (MMB)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2801 Optimal filtrering 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2845 Informationsteori och källkodning 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EQ2445 Projekt i multimediabehandling och -analys 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 hp Avancerad nivå

Spår, nätverkssystem (NWS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp Avancerad nivå
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå
EP2950 Trådlösa nätverk 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst en av kurserna EP252 och EP2420 måste ingå i examen.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EP2420 Nätverksanalys 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2781 IT-management med enterprise architecture II, fallstudier 15,0 hp Avancerad nivå
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp Avancerad nivå
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst en av kurserna EP2520 och EP2420 måste ingå i examen.