Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, information och nätverksteknologi (TINNM), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

EQ1220 ska inte inkluderas för KTH-studenter som redan tagit EQ1270 eller EQ1260.

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Spår, kommunikationsteknik (COE)

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Spår, informationsbehandling (INF)

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Spår, multimediabehandling och -analys (MMB)

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Spår, nätverkssystem (NWS)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst en av kurserna EP252 och EP2420 måste ingå i examen.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst en av kurserna EP2520 och EP2420 måste ingå i examen.