Senast ändrad: 2019-08-15
Godkänd: 2019-08-15

Utbildningen är på avancerad nivå och omfattar 120 hp, vilket i normal studietakt innebär 2 års heltidsstudier.

Utbildningens undervisningsspråk är engelska.

Följande spår erbjuds:

  • Nätverkssystem
  • Informationsbehandling
  • Kommunikationsteknik
  • Multimediabehandling och -analys