Årskurs 1

Masterprogram, information och nätverksteknologi (TINNM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

EQ1220 ska inte inkluderas för KTH-studenter som redan tagit EQ1270 eller EQ1260.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2120 Internetworking 51174 7,5 hp 7,5
EQ1220 Signalteori 50788 7,5 hp 7,5
EQ2222 Den hållbare informations och nätverksingenjören 50783 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
EQ2310 Digital kommunikation 50222 9,0 hp 8,5 0,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 60130 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 50029 7,5 hp 7,5
EN2720 Etisk hackning 51166 7,5 hp 7,5
EP2700 Principer för trådlösa sensornätverk 50939 7,5 hp 7,5
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 50694 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 50302 6,0 hp 6,0
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50653 6,0 hp 3,0 3,0
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50235 7,5 hp 7,5
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 50556 7,5 hp 7,5
EL2805 Förstärkande inlärning 50161 7,5 hp 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 50257 7,5 hp 7,5
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 51852 7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 50928 7,5 hp 7,5
EQ2330 Bild- och videobehandling 50943 7,5 hp 7,5
ID1018 Programmering I 50464 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 50545 7,5 hp 7,5
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter 51294 6,0 hp 6,0
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60680 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 60127 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60301 7,5 hp 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 60341 7,5 hp 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 60675 7,5 hp 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 60683 7,5 hp 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 60562 7,5 hp 7,5
IK2217 Avancerad Internetteknik II 60071 7,5 hp 7,5
LS1465 Retorik - tala och skriv med genomslagskraft 60238 7,5 hp 7,5
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete 60101 7,5 hp 7,5
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 60229 7,5 hp 3,5 4,0
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60673 3,0 hp 1,5 1,5
LS1502 Svenska A1 för ingenjörer 60088 7,5 hp 4,0 3,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 60185 7,5 hp 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 60685 7,5 hp 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 60158 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60166 7,5 hp 7,5
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 60178 7,5 hp 7,5
EQ2860 Teoretiska grunder för trådlös kommunikation 60686 7,5 hp 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 60497 7,5 hp 7,5
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska 60100 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 60286 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2300 Digital signalbehandling 50928 7,5 hp 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 60675 7,5 hp 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 60158 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60680 7,5 hp 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 60683 7,5 hp 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 60562 7,5 hp 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 60685 7,5 hp 7,5
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 60178 7,5 hp 7,5
EQ2860 Teoretiska grunder för trådlös kommunikation 60686 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2300 Digital signalbehandling 50928 7,5 hp 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 60341 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60166 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 50694 6,0 hp 6,0
EQ2845 Informationsteori och källkodning 60683 7,5 hp 7,5
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 60178 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2330 Bild- och videobehandling 50943 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60301 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60166 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 50694 6,0 hp 6,0
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50235 7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 50928 7,5 hp 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 60683 7,5 hp 7,5

Minst en av kurserna EP2520 och EP2420 måste ingå i examen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2500 Säkra nätverkssystem 50257 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60680 7,5 hp 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 60158 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 60127 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EN2720 Etisk hackning 51166 7,5 hp 7,5
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 51852 7,5 hp 7,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 60185 7,5 hp 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 60497 7,5 hp 7,5