Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, industriell design (IPDA)

Kurser (IPDA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2040 Industriell design högre kurs 15 hp under årskurs 2 24,0 hp
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 3 hp under årskurs 2 9,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2038 Tjänstedesign MF2037 eller MF2038 ska läsas under årskurs 1 eller 2 6,0 hp 6,0
MF2037 Människa produktinteraktion MF2037 eller MF2038 ska läsas under årskurs 1 eller 2 6,0 hp 6,0

Spår, integrerad produktutveckling (IPDB)

Kurser (IPDB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 3 hp under årskurs 2 9,0 hp
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 16 hp under årskurs 2 24,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2006 Innovativ konstruktion II 2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2 6,0 hp
MF2023 Industridesign 2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2 6,0 hp
MF2038 Tjänstedesign 2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2 6,0 hp
MF2046 Produktinnovation 2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2 6,0 hp
MG2020 Modulindelning av produkter 2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2 6,0 hp