Årskurs 2

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2040 Industriell design högre kurs
15 hp under årskurs 2
24,0 hp
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
3 hp under årskurs 2
9,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2038 Tjänstedesign
MF2037 eller MF2038 ska läsas under årskurs 1 eller 2
6,0 hp 6,0
MF2037 Människa produktinteraktion
MF2037 eller MF2038 ska läsas under årskurs 1 eller 2
6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
3 hp under årskurs 2
9,0 hp
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs
16 hp under årskurs 2
24,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2006 Innovativ konstruktion II
2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2
6,0 hp
MF2023 Industridesign
2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2
6,0 hp
MF2038 Tjänstedesign
2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2
6,0 hp
MF2046 Produktinnovation
2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2
6,0 hp
MG2020 Modulindelning av produkter
2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2
6,0 hp