Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2010

Senast ändrad: 2011-02-21
Godkänd: 2011-03-11

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Utbildningen är i huvudsak på avancerad nivå och påbörjas en gång per år

Valbara spår för Integrerad Produktdesign (Integrated Product Design) är:

  • Industriell design (IDE)
  • Integrerad produktutveckling (IPU)

Undervisningsspråk för programmet är svenska.