Årskurs 1

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Valfritt block (2 kurser ska väljas under åk 1+2):

MF2006
MF2023(ej CDEPR )

MF2038
MG2020

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2032 Eco Design
Ska läsas under period 1
6,0 hp 6,0
MF2073 Forskningsmetodik i organisation och ledning
1,5hp period 1, 3,5hp period 3 och 4hp under p.4
9,0 hp 3,0 3,0 3,0
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp 6,0
MF2034 Integrerad produktutveckling 6,0 hp 4,5 1,5
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs
8 hp åk1+16 hp åk 2
24,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2006 Innovativ konstruktion II
2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2
6,0 hp 6,0
MF2038 Tjänstedesign
2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2. Kan endast läsas under årskurs 2
6,0 hp 6,0
MF2046 Produktinnovation
2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2
6,0 hp 6,0
MG2020 Modulindelning av produkter
2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2
6,0 hp 6,0
MF2023 Industridesign
2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2. Studenter som läser CDEPR får inte läsa den här kursen
6,0 hp 6,0

Välj en av dessa (åk 1 eller åk 2):

MF2037

MF2038

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 hp 6,0
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp 6,0
MF2070 Introduktion till industriell produktutveckling 3,0 hp 1,5 1,5
MF2060 Industriell design högre kurs, del 1 12,0 hp 1,5 1,5 6,0 3,0
MF2032 Eco Design 6,0 hp 6,0
MF2033 Material, miljö och ekonomi 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2038 Tjänstedesign 6,0 hp 6,0
MF2037 Människa produktinteraktion 6,0 hp 6,0

Studenter som läser CDEPR eller CMAST måste välja minst 18hp tekniska kurser på avancerad under årskurs 1 och 2 i följande område:

Maskinkonstruktion
Produktion
Energi

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp 6,0
MF2051 F&U Strategi och organisering 6,0 hp 6,0
MF2073 Forskningsmetodik i organisation och ledning 9,0 hp 3,0 3,0 3,0
MF2046 Produktinnovation 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2006 Innovativ konstruktion II
Profil: Maskinkonstruktion. Studenter måste välja en kurs mellan MF2032, MF2006 eller MF2019
6,0 hp 6,0
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik
Profil: Produktion
6,0 hp 6,0
MJ2407 Uthållig energianvändning
Profil: Energi
9,0 hp 4,0 5,0
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering
Profil: Maskinkonstruktion. Studenter måste välja en kurs mellan MF2032, MF2006 eller MF2019
6,0 hp 6,0
MF2024 Robust konstruktion
Profil: Maskinkonstruktion
6,0 hp 6,0
MF2032 Eco Design
Profil: Maskinkonstruktion. Studenter måste välja en kurs mellan MF2032, MF2006 eller MF2019
6,0 hp 6,0
MG2032 Automatiseringsteknik, fortsättningskurs 1
Profil: Produktion
6,0 hp 6,0
MG2020 Modulindelning av produkter
Profil: Produktion
6,0 hp 6,0
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö
Profil: Energi
6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion
Profil: Maskinkonstruktion
9,0 hp 4,5 4,5
MJ2437 Modellering av energisystem - energianvändning
Profil: Energi
6,0 hp 6,0
MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning
Profil: Energi
9,0 hp