Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, integrerad produktutveckling (IPDB)

Kurser (IPDB)

Valfritt block (2 kurser ska väljas under åk 1+2):

MF2006
MF2023(ej CDEPR )

MF2038
MG2020

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2032 Eco Design Ska läsas under period 1 6,0 hp 6,0
MF2073 Forskningsmetodik i organisation och ledning 1,5hp period 1, 3,5hp period 3 och 4hp under p.4 9,0 hp 3,0 3,0 3,0
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp 6,0
MF2034 Integrerad produktutveckling 6,0 hp 4,5 1,5
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 8 hp åk1+16 hp åk 2 24,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2006 Innovativ konstruktion II 2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2 6,0 hp 6,0
MF2038 Tjänstedesign 2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2. Kan endast läsas under årskurs 2 6,0 hp 6,0
MF2046 Produktinnovation 2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2 6,0 hp 6,0
MG2020 Modulindelning av produkter 2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2 6,0 hp 6,0
MF2023 Industridesign 2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2. Studenter som läser CDEPR får inte läsa den här kursen 6,0 hp 6,0

Spår, teknisk design (IPDC)

Kurser (IPDC)

Välj en av dessa (åk 1 eller åk 2):

MF2037

MF2038

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 hp 6,0
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp 6,0
MF2070 Introduktion till industriell produktutveckling 3,0 hp 1,5 1,5
MF2060 Industriell design högre kurs, del 1 12,0 hp 1,5 1,5 6,0 3,0
MF2032 Eco Design 6,0 hp 6,0
MF2033 Material, miljö och ekonomi 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2038 Tjänstedesign 6,0 hp 6,0
MF2037 Människa produktinteraktion 6,0 hp 6,0

Spår, produktinnovation (IPDD)

Kurser (IPDD)

Studenter som läser CDEPR eller CMAST måste välja minst 18hp tekniska kurser på avancerad under årskurs 1 och 2 i följande område:

Maskinkonstruktion
Produktion
Energi

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp 6,0
MF2051 F&U Strategi och organisering 6,0 hp 6,0
MF2073 Forskningsmetodik i organisation och ledning 9,0 hp 3,0 3,0 3,0
MF2046 Produktinnovation 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2006 Innovativ konstruktion II Profil: Maskinkonstruktion. Studenter måste välja en kurs mellan MF2032, MF2006 eller MF2019 6,0 hp 6,0
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik Profil: Produktion 6,0 hp 6,0
MJ2407 Uthållig energianvändning Profil: Energi 9,0 hp 4,0 5,0
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering Profil: Maskinkonstruktion. Studenter måste välja en kurs mellan MF2032, MF2006 eller MF2019 6,0 hp 6,0
MF2024 Robust konstruktion Profil: Maskinkonstruktion 6,0 hp 6,0
MF2032 Eco Design Profil: Maskinkonstruktion. Studenter måste välja en kurs mellan MF2032, MF2006 eller MF2019 6,0 hp 6,0
MG2032 Automatiseringsteknik, fortsättningskurs 1 Profil: Produktion 6,0 hp 6,0
MG2020 Modulindelning av produkter Profil: Produktion 6,0 hp 6,0
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö Profil: Energi 6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion Profil: Maskinkonstruktion 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2437 Modellering av energisystem - energianvändning Profil: Energi 6,0 hp 6,0
MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning Profil: Energi 9,0 hp