Årskurs 2

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Valfritt block (2 kurser ska väljas under åk 1+2):

MF2006
MF2023(ej CDEPR )

MF2038
MG2020

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 hp 9,0 9,0
MF207X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2006 Innovativ konstruktion II
2 kurser måste läsas under åk 1 eller 2
6,0 hp
MF2023 Industridesign
2 kurser måste läsas under åk 1 eller 2 (CDEPR ska ej läsa kursen)
6,0 hp
MF2038 Tjänstedesign
2 kurser måste läsas under åk 1 eller 2
6,0 hp
MG2020 Modulindelning av produkter
2 kurser måste läsas under åk 1 eller 2
6,0 hp

En av dessa kurser ska läsas i åk 1 eller 2:

MF2037
MF2038

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2061 Industriell design högre kurs, del 2 12,0 hp
MF2072 Forskningsmetodik i maskinkonstruktion 6,0 hp
MF210X Examensarbete inom industriell design, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2037 Människa produktinteraktion
En av dessa kurser måste läsas i åk 1 eller åk 2
6,0 hp
MF2038 Tjänstedesign
En av dessa kurser måste läsas i åk 1 eller åk 2
6,0 hp