Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, integrerad produktutveckling (IPDB)

Kurser (IPDB)

Valfritt block (2 kurser ska väljas under åk 1+2):

MF2006
MF2023(ej CDEPR )

MF2038
MG2020

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 hp 9,0 9,0
MF207X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2006 Innovativ konstruktion II 2 kurser måste läsas under åk 1 eller 2 6,0 hp
MF2023 Industridesign 2 kurser måste läsas under åk 1 eller 2 (CDEPR ska ej läsa kursen) 6,0 hp
MF2038 Tjänstedesign 2 kurser måste läsas under åk 1 eller 2 6,0 hp
MG2020 Modulindelning av produkter 2 kurser måste läsas under åk 1 eller 2 6,0 hp

Spår, teknisk design (IPDC)

Kurser (IPDC)

En av dessa kurser ska läsas i åk 1 eller 2:

MF2037
MF2038

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2061 Industriell design högre kurs, del 2 12,0 hp
MF2072 Forskningsmetodik i maskinkonstruktion 6,0 hp
MF210X Examensarbete inom industriell design, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2037 Människa produktinteraktion En av dessa kurser måste läsas i åk 1 eller åk 2 6,0 hp
MF2038 Tjänstedesign En av dessa kurser måste läsas i åk 1 eller åk 2 6,0 hp

Spår, produktinnovation (IPDD)

Kurser (IPDD)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2052 Produktinnovation seminariekurs 9,0 hp
MF2053 Innovativ produkt- och affärsutveckling 18,0 hp
MF211X Examensarbete inom produktinnovation, avancerad nivå 30,0 hp