Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2013

Spår, integrerad produktutveckling (IPDB)

Spår, teknisk design (IPDC)

Spår, produktinnovation (IPDD)