Senast ändrad: 2014-06-09
Godkänd: 2014-06-09

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Utbildningen är i huvudsak på avancerad nivå och påbörjas en gång per år

Valbara spår för Integrerad Produktdesign (Integrated Product Design) är:

  • Teknisk design (Industrial Design Engineering)
  • Integrerad produktutveckling (Integrated Product Development)
  • Produktinnovation (Product Innovation Management)

Undervisningsspråk för programmet är engelska.