Årskurs 1

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Valfritt block (2 kurser ska väljas under åk 1+2):

MF2006
MF2023(CDEPR STUDENTS ARE NOT ALLOWED TO TAKE THIS)
MF2038
MG2020

MF2046

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2051 F&U Strategi och organisering 6,0 hp 6,0
MF2073 Forskningsmetodik i organisation och ledning 9,0 hp 1,5 3,5 4,0
MF2032 Eco Design 6,0 hp 6,0
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp 6,0
MF2034 Integrerad produktutveckling 6,0 hp 4,5 1,5
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 hp 6,0
MF2038 Tjänstedesign 6,0 hp 6,0
MF2046 Produktinnovation 6,0 hp 6,0
MG2020 Modulindelning av produkter 6,0 hp 6,0
MF2023 Industridesign
EJ CDEPR
6,0 hp 6,0

Studenten ska välja mellan MF2038 eller MF2037

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2032 Eco Design 6,0 hp 6,0
MF2005 Innovativ konstruktion I 12,0 hp 6,0 6,0
MF2070 Introduktion till industriell produktutveckling 3,0 hp 1,5 1,5
MF2060 Industriell design högre kurs, del 1 12,0 hp 1,5 1,5 6,0 3,0
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp 6,0
MF2033 Material, miljö och ekonomi 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2038 Tjänstedesign
Rekommenderas att läsa under årskurs 2
6,0 hp 6,0
MF2037 Människa produktinteraktion 6,0 hp 6,0

CMAST  och CDEPR studenter måste välja en av följande teknikprofiler:

Energi

Produktion

Konstruktion

CMAST och CDEPR studenter får INTE läsa båda MF2019 och MG2028

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp 6,0
MF2051 F&U Strategi och organisering 6,0 hp 6,0
MF2073 Forskningsmetodik i organisation och ledning 9,0 hp 1,5 3,5 4,0
MF2046 Produktinnovation 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2006 Innovativ konstruktion II
Teknikprofil: Konstruktion. Studenten måste välja en av följande: MF2024, MF2010, MF2006
6,0 hp 6,0
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik
Teknikprofil: Produktion: Studenter måste välja mellan MG2010 eller MG2009
6,0 hp 6,0
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning
Teknikprofil: Produktion: Studenter måste välja mellan MG2028 eller MG2130
6,0 hp 1,5 4,5
MJ2407 Uthållig energianvändning
Teknikprofil: Energi
9,0 hp 4,0 5,0
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering
Teknikprofil: Konstruktion. Studenten ska välja en av följande:MF2032 och MF2019
6,0 hp 6,0
MF2024 Robust konstruktion
Teknikprofil: Konstruktion. Studenten måste välja en av följande: MF2024, MF2010, MF2006
6,0 hp 6,0
MF2032 Eco Design
Teknikprofil: Konstruktion. Studenten ska välja en av följande:MF2032 och MF2019
6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring
Teknikprofil: Energi. Rekommenderas att läsas i årskurs 3
6,0 hp 6,0
MG2130 Modellering och simulering av industriella processer
Teknikprofil: Produktion: Studenter måste välja mellan MG2028 eller MG2130
9,0 hp 4,5 4,5
MF2010 Komponentkonstruktion
Teknikprofil: Konstruktion. Studenten måste välja en av följande: MF2024, MF2010, MF2006
6,0 hp 6,0
MG2020 Modulindelning av produkter
Teknikprofil: Produktion
6,0 hp 6,0
MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning
Teknikprofil: Energi. Alternativ 1
9,0 hp 9,0
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö
Teknikprofil: Energi. Alternativ 2 (+MJ2437)
6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion
Teknikprofil: Konstruktion
9,0 hp 4,5 4,5
MG2010 Modern industriell mätteknik
Teknikprofil: Produktion: Studenter måste välja mellan MG2010 eller MG2009
6,0 hp 6,0
MJ2437 Modellering av energisystem - energianvändning
Teknikprofil: Energi. Alternativ 2 (+MJ2422)
6,0 hp 6,0