Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, integrerad produktutveckling (IPDB)

Kurser (IPDB)

Valfritt block (2 kurser ska väljas under åk 1+2):

MF2006
MF2023(CDEPR STUDENTS ARE NOT ALLOWED TO TAKE THIS)
MF2038
MG2020

MF2046

OBS: Årskursinformation angående betygsskala

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) användas för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 hp 9,0 9,0
MF207X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2006 Innovativ konstruktion II 2 kurser ska läsas under åk 1 eller åk 2 6,0 hp
MF2038 Tjänstedesign 2 kurser ska läsas under åk 1 eller åk 2 6,0 hp
MG2020 Modulindelning av produkter 2 kurser ska läsas under åk 1 eller åk 2 6,0 hp
MF2023 Industridesign 2 kurser ska läsas under åk 1 eller åk 2 (ej för CDEPR) 6,0 hp

Spår, teknisk design (IPDC)

Kurser (IPDC)

Studenten ska välja mellan MF2038 eller MF2037

OBS: Årskursinformation angående betygsskala

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) användas för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2061 Industriell design högre kurs, del 2 12,0 hp 6,0 6,0
MF2072 Forskningsmetodik i maskinkonstruktion 6,0 hp
MF210X Examensarbete inom industriell design, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2038 Tjänstedesign En av dessa kurser måste väljas 6,0 hp 6,0
MF2037 Människa produktinteraktion En av dessa kurser måste väljas 6,0 hp

Spår, produktinnovation (IPDD)

Kurser (IPDD)

OBS: Årskursinformation angående betygsskala

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) användas för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2052 Produktinnovation seminariekurs 9,0 hp 4,5 4,5
MF2078 Innovation, produkt- och affärsutveckling 21,0 hp 10,5 10,5
MF211X Examensarbete inom produktinnovation, avancerad nivå 30,0 hp