Årskurs 2

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Valfritt block (2 kurser ska väljas under åk 1+2):

MF2006
MF2023(CDEPR STUDENTS ARE NOT ALLOWED TO TAKE THIS)
MF2038
MG2020

MF2046

OBS: Årskursinformation angående betygsskala

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) användas för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 hp 9,0 9,0
MF207X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2006 Innovativ konstruktion II
2 kurser ska läsas under åk 1 eller åk 2
6,0 hp
MF2038 Tjänstedesign
2 kurser ska läsas under åk 1 eller åk 2
6,0 hp
MG2020 Modulindelning av produkter
2 kurser ska läsas under åk 1 eller åk 2
6,0 hp
MF2023 Industridesign
2 kurser ska läsas under åk 1 eller åk 2 (ej för CDEPR)
6,0 hp

Studenten ska välja mellan MF2038 eller MF2037

OBS: Årskursinformation angående betygsskala

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) användas för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2061 Industriell design högre kurs, del 2 12,0 hp 6,0 6,0
MF2072 Forskningsmetodik i maskinkonstruktion 6,0 hp
MF210X Examensarbete inom industriell design, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2038 Tjänstedesign
En av dessa kurser måste väljas
6,0 hp 6,0
MF2037 Människa produktinteraktion
En av dessa kurser måste väljas
6,0 hp

OBS: Årskursinformation angående betygsskala

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) användas för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2052 Produktinnovation seminariekurs 9,0 hp 4,5 4,5
MF2078 Innovation, produkt- och affärsutveckling 21,0 hp 10,5 10,5
MF211X Examensarbete inom produktinnovation, avancerad nivå 30,0 hp