Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2014

Spår, integrerad produktutveckling (IPDB)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Valfritt block (2 kurser ska väljas under åk 1+2):

MF2006
MF2023(CDEPR STUDENTS ARE NOT ALLOWED TO TAKE THIS)
MF2038
MG2020

MF2046

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Valfritt block (2 kurser ska väljas under åk 1+2):

MF2006
MF2023(CDEPR STUDENTS ARE NOT ALLOWED TO TAKE THIS)
MF2038
MG2020

MF2046

OBS: Årskursinformation angående betygsskala

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) användas för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Spår, teknisk design (IPDC)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Studenten ska välja mellan MF2038 eller MF2037

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Studenten ska välja mellan MF2038 eller MF2037

OBS: Årskursinformation angående betygsskala

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) användas för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Spår, produktinnovation (IPDD)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

CMAST  och CDEPR studenter måste välja en av följande teknikprofiler:

Energi

Produktion

Konstruktion

CMAST och CDEPR studenter får INTE läsa båda MF2019 och MG2028

Årskurs 2

Kompletterande information

OBS: Årskursinformation angående betygsskala

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) användas för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.