Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2014

Spår, integrerad produktutveckling (IPDB)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Valfritt block (2 kurser ska väljas under åk 1+2):

MF2006
MF2023(CDEPR STUDENTS ARE NOT ALLOWED TO TAKE THIS)
MF2038
MG2020

MF2046

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Valfritt block (2 kurser ska väljas under åk 1+2):

MF2006
MF2023(CDEPR STUDENTS ARE NOT ALLOWED TO TAKE THIS)
MF2038
MG2020

MF2046

OBS: Årskursinformation angående betygsskala

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) användas för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Spår, teknisk design (IPDC)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Studenten ska välja mellan MF2038 eller MF2037

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Studenten ska välja mellan MF2038 eller MF2037

OBS: Årskursinformation angående betygsskala

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) användas för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Spår, produktinnovation (IPDD)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

CMAST  och CDEPR studenter måste välja en av följande teknikprofiler:

Energi

Produktion

Konstruktion

CMAST och CDEPR studenter får INTE läsa båda MF2019 och MG2028

Kompletterande information

OBS: Årskursinformation angående betygsskala

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) användas för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.