Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, integrerad produktutveckling (IPDB)

Kurser (IPDB)

Valfritt block (2 kurser ska väljas under åk 1-2):

MF2006 Innovativ konstruktion II, 6hp
MF2023 Industridesign (ska ej läsas av CDEPR), 6hp
MF2038 Tjänstedesign, 6hp
MG2020 Modulindelning av produkter, 6hp
MF2046 Produktinnovation, 6hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2051 F&U Strategi och organisering 6,0 hp 6,0
MF2032 Eco Design 6,0 hp 6,0
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp 6,0
MF2034 Integrerad produktutveckling 6,0 hp 4,5 1,5
MF2073 Forskningsmetodik i organisation och ledning 9,0 hp 4,5 4,5
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2006 Innovativ konstruktion II Två kurser måste väljas år 1-2 6,0 hp 6,0
MF2046 Produktinnovation Två kurser måste väljas år 1-2 6,0 hp 6,0
MG2020 Modulindelning av produkter Två kurser måste väljas år 1-2 6,0 hp 6,0
MF2023 Industridesign Två kurser måste väljas år 1-2 6,0 hp 6,0

Spår, teknisk design (IPDC)

Kurser (IPDC)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2032 Eco Design 6,0 hp 6,0
MF2005 Innovativ konstruktion I 12,0 hp 6,0 6,0
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp 6,0
MF2060 Industriell design högre kurs, del 1 12,0 hp 6,0 6,0
MF2073 Forskningsmetodik i organisation och ledning 9,0 hp 4,5 4,5
MF2033 Material, miljö och ekonomi 6,0 hp 6,0

Spår, produktinnovation (IPDD)

Kurser (IPDD)

CMAST  och CDEPR studenter måste välja en av följande teknikprofiler:

Energi
Produktion
Konstruktion

CMAST och CDEPR studenter får INTE läsa både MF2019 och MG2028

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp 6,0
MF2051 F&U Strategi och organisering 6,0 hp 6,0
MF2046 Produktinnovation 6,0 hp 6,0
MF2073 Forskningsmetodik i organisation och ledning 9,0 hp 4,5 4,5