Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, integrerad produktutveckling (IPDB)

Kurser (IPDB)

Valfritt block (2 kurser ska väljas under åk 1+2):

MF2006 Innovativ konstruktion II, 6hp
MF2023 Industridesign 6hp, (ska ej läsas av CDEPR),
MF2038 Tjänstedesign, 6hp
MG2020 Modulindelning av produkter, 6hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF226X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 hp 9,0 9,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2006 Innovativ konstruktion II 2 kurser ska läsas under åk 1 eller åk 2 6,0 hp 6,0
MF2038 Tjänstedesign 2 kurser ska läsas under åk 1 eller åk 2 6,0 hp 6,0
MG2020 Modulindelning av produkter 2 kurser ska läsas under åk 1 eller åk 2 6,0 hp 6,0
MF2023 Industridesign 2 kurser ska läsas under åk 1 eller åk 2 (ej för CDEPR) 6,0 hp 6,0

Spår, teknisk design (IPDC)

Kurser (IPDC)

 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2038 Tjänstedesign 6,0 hp 6,0
MF2061 Industriell design högre kurs, del 2 12,0 hp 6,0 6,0
MF227X Examensarbete inom teknisk design, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Spår, produktinnovation (IPDD)

Kurser (IPDD)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2052 Produktinnovation seminariekurs 9,0 hp 4,5 4,5
MF2078 Innovation, produkt- och affärsutveckling 21,0 hp 10,5 10,5
MF228X Examensarbete inom produktinnovation, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0